Flak w Szczecinie

Dyskusje na temat miasta do 26 kwietnia 1945 r.
Penetrator

Flak w Szczecinie

Postautor: Penetrator » 7 lut 2005, o 07:53

Witam.
Poszukujê informacji o miejscach stacjonowania altylerii przeciwlotniczej w Szczecinie. Z mojej wiedzy wynika, ¿e do sierpnia 1944 altyleriaplt w Szczecinie i Policach podlega³a 14 Flak-Division. W sierpniu sformowano 6 Flak Brigade w sk³adzie
Stab/Flak Regiment 3
Stab/Flakschweiwerfer-Regiment 7
Stab/Heimat-Flak-Abteilung 3/III
Luftnachrichten-Abteilung 166
W kwietniu 1945 dodatkowo w sk³ad 6 Flak Brigade wchodzi³y
Stab/Flak-Regiment 121
Stab/Fak-Regiment w Anklam-Greiswald.
Kwatera g³ówna brygady oraz Luftnachrichten-Abteilung 166 by³a w Stettin-Gotzow.
Interesuj± mnie miejsca stacjonowania poszczególnych baterii ( róznym okresie Flak Regiment 3 liczy³ 65-82 baterie co razy ilo¶æ dzia³ w baterii 4-6 daje du¿± liczbê dzia³) Flakschweiwerfer-Regiment 7 liczy³ 12 baterii reflektorów przeciwlotniczych. Dotychczas zlokalizowa³em dwa stanowiska w Szczecinie : na Skórczej Górze(ziemne)oraz przy drodze Skolwin-Przêsocin (ziemne + cztery typy obiektów betonowych) oraz w Policach obok stacji paliw przy drodze do Jasienicy (stanowiska dzia³ splantowane, zachowane dwa obiekty betonowe). W ksi±¿ce "Stettin als Festung ung Garnizon" pojawia siê mapka lokalizacji balerii Flak, ale przedstawia ona wiele do ¿yczenia. Ciekawi mnie te¿ gdzie by³a kwareta g³ówna Brygady.
Druga ciekawa sprawa - radary
W Szczecinie stacjonowa³a podleg³a Luftnachrichten-Regiment 221 30 schwere Flugmelde-Leit Kompanie. jest podana lokalizacja - Hornskrug?
Przecietnie taki typ jednostki wyposa¿ony by³ w 2 radary Wasserman, 2 radary Freya oraz 2 Wurzburg-Riese. Nie wiem dok³adnie które typy tych radarów mia³a 30 kompanie Wszystkie w.w. typy radarów mia³y betonowe fundamenty - szczególnie efektowne by³y podstawy pod Wurzburg-Riese.
Dotychczas zlokalizowa³em jeden taki fundament - przy krzy¿ówce Szczecin-¦winouj¶cie-Chociwel. Gdzie by³a reszta nie wiem. Licze na wspó³prace.
Awatar użytkownika
Jsz
Posty: 1698
Rejestracja: 17 lis 2004, o 19:32
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Jsz » 7 lut 2005, o 10:10

Warszewo, Stettiner Str; górka na cmentarzu, skrzyżowanie koniec Duńskiej początek Szczecińskiej. Betonowy ale czy do baterii czy do radaru? Tego nie wiem.
Piotr22
Posty: 73
Rejestracja: 3 sty 2005, o 15:40

Postautor: Piotr22 » 7 lut 2005, o 18:29

Stanowiska art plot. znajduja sie tez chyba miedzy Glebokim , a Osowem jadac droga w kierunku Osowa po prawej stronie za parkingiem na gorce , (ale nie jestem pewien podobniez sa tam takie same jak w Puszczy waly ziemne) . A jesli chodzi o radar to wczoraj szukalem tego fundamentu kolo Wielgowa , ale nie znalazlem . Bylbym wdzieczny za podpowiedz gdzie to jest dokladniej .
Awatar użytkownika
Krasiu
Posty: 1196
Rejestracja: 8 lip 2004, o 00:07
Lokalizacja: Hufelandweg

Postautor: Krasiu » 8 lut 2005, o 00:35

Pięknie zachowane stanowisko ziemne jest na Warszewie. Najprościej wytłumaczyć to tak. Ulicą Dzierżonia idziemy w kierunku osiedla Arkońskiego (czyli w dół). Kończy się bruk i stare Warszewo, zaczyna polbruk i osiedle willowe Wiśniowy Sad. Polbrukowa droga schodzi ostro w dół. Po lewej domek pewnego vipa, po prawej chwasty i samotnie stojąca duża, nowa willa. Po jej prawej stronie ściana lasu i skarpa. I to właśnie tam, między skarpą a willą jest świetnie zachowane stanowisko plot. Dochodzi się do niego ścieżkami wśród chwastów. Swoją drogą idelane miejsce na grilla. Widok na cały Szczecin i jeśli nie ma nisko wiszących chmur widać doskonale kominy Dolnej Odry
Penetrator

Do Piotr 22

Postautor: Penetrator » 8 lut 2005, o 07:00

Parking le¶ny z lewej strony za wiaduktem drogi do ¦winouj¶cia (kierunek na Chociwel). Oko³o 100 metrów w las na pólnoc. Betonowy sze¶ciok±tny fundament wysoko¶ci oko³o 1,5m.
Gość

Postautor: Gość » 8 lut 2005, o 09:13

Dzieki zaraz wyruszam na poszukiwania tego fundamentu wezme aparat to zrobie kilka fotek
J-23
Posty: 94
Rejestracja: 31 paź 2004, o 20:37

Postautor: J-23 » 8 lut 2005, o 09:15

może tu coś znajdziesz ciekawego dla siebie http://www.odkrywca-online.com/pokaz_wa ... 6494#67204
Piotr22
Posty: 73
Rejestracja: 3 sty 2005, o 15:40

Postautor: Piotr22 » 8 lut 2005, o 11:46

Dzieki za namiary , znalazlem bez problemu . A oto ten fundament
Załączniki
P1010037.JPG
Piotr22
Posty: 73
Rejestracja: 3 sty 2005, o 15:40

Postautor: Piotr22 » 8 lut 2005, o 11:48

A oto fotka takiego samego obiektu znajdujacego sie miedzy miejscowosciami Rewal i Trzesacz nad morzem . Zdjecie wykonane w wakacje 2003
Załączniki
P1010016.JPG
Penetrator

Postautor: Penetrator » 8 lut 2005, o 12:19

Obiekt w Trzêsaczu obs³ugiwany by³ przez 33. mittlere Flugmelde-Leit Kompanie - kryptonim "Stellung Dobermann" Kompanie tego typu obs³ugiwa³y przecietnie 1 lub 2 radary typu "Wassermann" 1 lub 2 typu "Freya" i 2 typu "Wurzburg". Dowództwo jednostki znajdowa³o sie w miejscowo¶ci Plathe - nie wiem jaka jest polska nazwa.
Piotr22
Posty: 73
Rejestracja: 3 sty 2005, o 15:40

Postautor: Piotr22 » 8 lut 2005, o 12:58

Plathe to po naszemu Płoty w ok 50 km na poludnie od Rewala
Gość

Postautor: Gość » 15 lut 2005, o 21:18

W Policach wykopa³em 2 blaszki cie¿kiej artyleri p-lot.Z których narazie opracowa³em jedn±.Oto dane:

schw.Battr. z.b.v. 10266 (cie¿ka bateria p-lot do zadañ specjalnych)
oraz 7/schw.Flak Abt.325. (7 bateria ze 325 dyzwizji ciezkiej artyleri p-lot)


Opis do schw.Battr. z.b.v. 10266
By³± to jednostka przeciwlotnicza Luftwaffe. Od pa¼dziernika 1944 bateria schwere Flak Batterie zbV 10266 wesz³a w sk³ad 3 pu³ku artylerii przeciwlotniczej Obersta Ludwiga Grauerta broni±cego rejonu Polic. Pu³k wchodzi³ w sk³ad obrony przeciwlotniczej Szczecina w ramach 6 Brygady Artylerii Przeciwlotniczej. Z dniem 01.11.1944. przemianowano j± na 7. bateriê ze sk³adu schwere Flak Abteilung 154, i nadal pozosta³a ona w obronie Szczecina. Owa bateria by³a wyposa¿ona najpewniej w dzia³a przeciwlotnicze 10,5 cm Flak 39 lub 8,8 cm Flak 18, bo tych¿e w rejonie Polic stacjonowa³o najwiêcej. Obs³ugi dzia³ zwalcza³y naloty na Szczecin i Police a z chwil± podej¶cia Rosjan do Odry wspiera³y ogniem wojska l±dowe. W koñcowej fazie dzia³añ obs³ugi baterii w³±czono w sk³ad oddzia³ów naziemnych. Jednostka ta przesta³a istnieæ prawdopodobnie w maju 1945r.

Nad drugim nie¶miertelnikiem nadal pracuje.

Pzdr
Gość

Postautor: Gość » 15 lut 2005, o 21:21

Ca³y pas stanowisk p-lot oraz betonowych podstaw do lekkich Flaków 2 cm znajduje siê m.in w Sieldicach ko³o Polic (ok.1km).


Pzdr
Gość

Postautor: Gość » 15 lut 2005, o 23:32

W temacie radarów:

Wymienione przez Was ilo¶ci i typy radarów z rzeczywisto¶ci± maj± niewiele wspólnego, zw³aszcza na terenach oddalonych od Wa³u Atlantyckiego. Regu³± s± 2 W-R, oraz 1 lub 2 Freye. Do tego betonowe klocki pod 2 namierniki Y-Peiler, zazwyczaj pod ziemi± albo dawno wykopane. Stawiam 3 du¿e piwa temu, kto wska¿e w tym kraju lokalizacjê Wassermanna. A np. Jagdschloss jest raptem jeden, pod Gdyni±, i nawet nie nale¿a³ do s³u¿b ³±czno¶ci Luftwaffe, lecz do Kriegsmarine.

Wielgowo:
Poszukajcie 2. podstawy pod W-R. Jedna to w 95% przypadków za ma³o :)

Trzêsacz:
Ten pojedynczy radar z pewno¶ci± nie nale¿a³ do jednostki Luftwaffe p/k "Dobbermann", bo jej oba W-R'y s± gdzie indziej, nie tak znowu daleko stamt±d, ale... gdzie indziej :) By³ on zapewne w gestii Kriegsmarine, która mia³a w³asne nabrze¿ne jednostki radarowe, wykorzystuj±ce tak¿e i ten typ radaru.

P³oty:
To nie jest miejsce, gdzie mia³oby stacjonowaæ rzekomo d-two jednostki. P³oty to nazwa obszaru powietrznego - kontrola obszaru Plathe zapewniana by³a przez Dobbermanna. Polega³o to na tym, ¿e jednostka gromadzi³a informacje z posterunków obserwacji wzrokowej w obszarze P³otów, a nastêpnie, kompiluj±c to z wynikami w³asnej obserwacji elektronicznej, posy³a³a dalej w celu utworzenia obrazu sytuacji powietrznej w d-twie dywizji my¶liwskiej lub korpusu.

Pozdrowienia znad uj¶cia Wis³y,
M.
Gość

Postautor: Gość » 16 lut 2005, o 18:17

Kolejna blaszka dzi¶ wysz³a:

B.1
z.b.V BATT. 10434

Jest to nie¶miertelnik dowódcy za³ogi (wskazuje na to 1 numer ¿o³nierza), która podk³ada³a m.in balony zaporowe, zas³ony dymne oraz obs³ugiwa³a reflektory lotnicze w Policach.


Pzdr

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron